Gnidosz błotny

Gnidosz błotny

10 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Gnidosz błotny (Pedicularis palustris)


Zarazowate (Orobanchaceae)

Okres kwitnienia: IV-V

Gatunek europejski, notowany w większej części Europy na rozproszonych stanowiskach. Zwarty areał rozciąga się od Pirenejów, poprzez Francję, Niemcy, kraje alpejskie (Szwajcaria, północne Włochy, Austria), kraje środkowoeuropejskie, północne i zachodnie fragmenty Bałkanów, Rumunię, zachodnią i północną Ukrainę oraz całą Europę Północną i Wyspy Brytyjskie. Pojedyncze stanowiska stwierdzono także na Kaukazie oraz wokół Zatoki Św. Wawrzyńca w Ameryce Północnej. W Polsce gatunek został stwierdzony na całym terytorium kraju, gdzie jednak występuje w dużym rozproszeniu. Obszary o większym zagęszczeniu stanowisk obejmują tereny południowo-wschodnie (Karpaty, Małopolska, Lubelszczyzna) oraz Pomorze. Chroniony w kilkunastu parkach narodowych, głównie karpackich oraz położonych we wschodniej Polsce. Na Dolnym Śląsku jest to gatunek rzadki, który posiada kilkanaście stanowisk rozsianych przede wszystkim w części nizinnej oraz w Borach Dolnośląskich. Poza tym stwierdzony także nielicznie w Sudetach, gdzie notowany był z Karkonoszy, Gór i Pogórza Izerskiego oraz Gór Orlickich.

Gatunek terenów otwartych, preferuje stanowiska dobrze nasłonecznione, wilgotne i podmokłe na glebach torfowych w zbiorowiskach roślinności torfowej i bagiennej. Przeważnie rośnie w niskoturzycowych, bogatych w mszaki zbiorowiskach bagiennych łąk oraz na torfowiskach przejściowych i niskich w fazie dolinkowej. W górach spotykany po regiel dolny, gdzie często zasiedla źródliska i wysięki węglanowe. Jest to gatunek charakterystyczny dla roślinności z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. W latach 2004-2014 gatunek objęty był ochroną ścisłą, obecnie pod ochroną częściową. Do głównych zagrożeń należy zanikanie i niekorzystne przekształcanie siedlisk, w tym osuszanie i melioracja mokradeł, wydobywanie torfu a także naturalna sukcesja leśna polegająca na wkraczaniu podrostu wierzbowego, brzozowego i olchowego na tereny mokradeł.