Goryczka wąskolistna

10 stycznia 2018 Wyłączone przez admin

Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe)


Goryczkowate (Gentianaceae )

Okres kwitnienia: VIII-X

Występowanie: Gatunek euroazjatycki o szerokim areale sięgającym na zachodnie Francji i Wysp Brytyjskich, poprzez większość Europy Zachodniej i Środkowej (kraje Beneluksu, północne Włochy, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Austria), kraje Bałkańskie (za wyjątkiem Grecji i wschodniej Bułgarii) i dalej na wschód obejmując zasięgiem Białoruś, kraje nadbałtyckie (Łotwa, Litwa, Estonia), północna Ukraina, północno-zachodnia i zachodnia część europejskiej Rosji a także zachodnia i środkowa Syberia. Pojedyncze stanowiska notowane także na Kaukazie, w Europie Północnej oraz na płw. Iberyjskim.

W Polsce rozproszone stanowiska na całym obszarze, z większą koncentracją w części południowej (Dolny i Górny Śląsk, Małopolska) oraz wschodniej (Podlasie, Polesie, Roztocze, Mazowsze). W pozostałych regionach znacznie rzadsza. Chroniona w wielu parkach narodowych (Woliński, Biebrzański, Wielkopolski, Narwiański, Białowieski, Poleski, Roztoczański) oraz rezerwatach przyrody z większymi powierzchniami wilgotnych łąk i młak.

Na Dolnym Śląsku gatunek rozpowszechniony głównie w części nizinnej, gdzie jest stwierdzony na licznych ale pojedynczych stanowiskach w dolinie Odry i jej dopływów (Oława, Widawa, Biebrza, Ślęza, Bystrzyca, Widawa, Bóbr, Kwisa, Jezierzyca, Łacha). W Sudetach znacznie rzadsza, ograniczona głównie do niższych położeń (Przedgórze Sudeckie, Pogórze Zachodniosudeckie, Kotlina Kłodzka). Chroniona w kilku rezerwatach przyrody (Łąka Sulistrowicka, Stawy Milickie, Uroczysko Wrzosy), użytkach ekologicznych (Polana Grochowska, Dolina Juszki, Korytarz Ekologiczny Mierzowice)  oraz wielu obszarach Natura 2000 (Dolina Łachy, Grądy w Dolinie Odry, Łęgi Odrzańskie).