Goryczuszka gorzkawa

10 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella)

Goryczkowate (Gentianaceae )

Okres kwitnienia: VIII-X

Występowanie: Gatunek rozpowszechniony na półkuli północnej w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce na pojedynczych stanowiskach rozlokowanych w większości regionów, z czego największe zgrupowanie przypada na Jurę Krakowsko-Częstochowską i Karpaty (Tatry, Pieniny, Gorce, Beskid Żywiecki).

Na Dolnym Śląsku bardzo rzadka. Jej populacje zgrupowane są głównie w Sudetach Zachodnich (Góry Kaczawskie) oraz Sudetach Wschodnich (Góry Złote, Pasmo Krowiarki). Do najliczniejszych stanowisk należą m.in. Góra Połom, Nowe Rochowice, murawy galwanowe pod Złotym Stokiem i Wapniarka.

Chroniona w kilku parkach narodowych (Tatrzański, Pieniński, Gorczański, Ojcowski, Kampinoski) oraz pojedynczych rezerwatach, użytkach ekologicznych i OOŚ Natura 2000 (Góry Złote, Góry i Pogórze Kaczawskie).

Siedlisko: Gatunek preferuje tereny otwarte, silnie nasłonecznione o glebie umiarkowanie żyznej, przepuszczalnej, często z dużym udziałem rumoszu wapiennego lub dolomitowego. Takson wyróżniający dla związku łąk trzęślicowych z trzęślicą modrą (Molinion caeruleae). Na terenie województwa populacje stwierdzone zostały głównie na murawach kserotermicznych (Festuco-Brometea)