Groszek wiosenny

10 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Groszek wiosenny (Lathyrus vernus)


Bobowate (Fabaceae)

Okres kwitnienia: IV-V

Gatunek euroazjatycki, którego areał obejmuje większą część Europy a także zachodnią i północną Azję. W Polsce rozpowszechniony na całym terytorium przy czym zwiększona liczba stanowisk występuje w części południowej (góry i pas wyżyn), wschodniej i na północny. Takson jest rzadszy w rejonach centralnych (mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie). Notowany w większości parków narodowych oraz w wielu leśnych rezerwatach przyrody. Na Dolnym Śląsku groszek wiosenny jest stosunkowo pospolity, szczególnie w Sudetach oraz w środkowej i wschodniej części województwa. Na obszarach północnych i zachodnich liczba stanowisk maleje, szczególnie rzadki jest w Borach Dolnośląskich ze względu na niewielką powierzchnię odpowiednich siedlisk.

Gatunek typowo leśny. Ze względu na wczesne rozpoczęcie wegetacji, przed pojawieniem się liści, groszek występuje w różnych fragmentach lasu. Zarówno w miejscach jasnych jak i cienistych. Preferuje podłoże żyzne lub umiarkowanie żyzne, wilgotne, z grubą warstwą próchnicy, przeważnie o odczynie obojętnym, ewentualnie lekko kwaśnym lub lekko zasadowym. Notowany w niemal wszystkich typach lasów liściastych, od lasów dębowych, poprzez buczyny, lasy grądowe, łęgowe aż po stokowe lasy klonowo-lipowe. Jest to gatunek charakterystyczny dla europejskich mezotroficznych i eutroficznych lasów liściastych zrzucających liście na zimę z klasy Querco-Fagetea. Miejscami groszek wiosenny wkracza także na tereny antropogeniczne jak naturalistyczne fragmenty miejskich parków, opuszczone parki dworskie czy śródmiejskie zarośla.