Grzybieńczyk wodny

Grzybieńczyk wodny

28 czerwca 2018 Wyłączono przez admin

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)


Bobrkowate (Menyanthaceae)

Okres kwitnienia: VI-VIII

Występowanie: Gatunek posiada szeroki i rozproszony areał obejmujący Europę i Azję w strefie umiarkowanej i śródziemnomorskiej. Zwarty zasięg obejmuje głównie Europę Zachodnią (Francja, Anglia, Niemcy) oraz południową Ukrainę. Rozproszone stanowiska notowane są w pozostałej części Europy Zachodniej a także w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), krajach półwyspu Bałkańskiego oraz południowej Skandynawii. W Azji rozmieszczony głównie w umiarkowanej strefie obejmującej południowe regiony w azjatyckiej części Rosji a także Kaukaz, północno-wschodnie Chiny, Korea i wyspy Japońskie. Gatunek rozprzestrzenił się także w Ameryce Północnej (północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Appalachy, Oregon, Washington) i tropikalnej strefie Azji (m.in. Indie).

W Polsce gatunek rzadki, stwierdzony na 25 stanowiskach w 2006 r., obejmujących pas Pomorza i Żuławy, Dolinę Baryczy, Dolinę Odry, mazowiecki odcinek Wisły, południowo-zachodnia Małopolska (Oświęcim, Zator) oraz Sudety. Chroniony w kilku rezerwatach przyrody, Kanał Kwiatowy i Świdwie w zachodniopomorskim, Śliże w mazowieckim, Drużno w warmińsko-mazurskim oraz Stawy Milickie w dolnośląskim. Na Dolnym Śląsku gatunek rzadki, notowany na kilku stanowiskach, głównie na Równinie Wrocławskiej (notowany jest w obrębie rzeki Oławy i jej dopływów, w tym na obszarze miasta Wrocław) oraz w Obniżeniu Milicko-Głogowskim  (stwierdzono go na Stawach Milickich w Dolinie Baryczy, gdzie chroniony jest w obrębie tamtejszego rezerwatu przyrody).