Kokorycz wątła

Kokorycz wątła

10 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Kokorycz wątła (Corydalis intermedia)


Dymnicowate (Fumariaceae)

Okres kwitnienia: III-IV

Występowanie: Gatunek europejski o zwartym areale obejmującym Europę Środkową i tereny przyległe, od środkowych Niemiec i krajów alpejskich (Szwajcaria, pn. Włochy, Austria), poprzez Polskę, Czechy, Słowację i południową Skandynawię. Rozproszone i pojedyncze stanowiska stwierdzone także w innych regionach Europy: wybrzeża Norwegii, kraje nadbałtyckie (Łotwa, Litwa, Estonia), Finlandia, wyspy Morza Bałtyckiego (Gotlandia, Olandia, Bornholm, wyspy duńskie), płw. Apeniński i Karpaty. W Polsce przebiega wschodnia granica zwartego areału obejmująca Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Ziemię Lubuską. Pojedyncze stanowiska stwierdzone także na Wyżynie Małopolskiej, Suwalszczyźnie, Śląsku Cieszyńskim i u podnóża Tatr. Chroniona kilku parkach narodowych (Woliński, Wielkopolski, Tatrzański) oraz w licznych leśnych rezerwatach przyrody.

Na Dolnym Śląsku stwierdzona w rozproszeniu na całym terytorium, obejmując głównie niziny (Równina Wrocławska, Równina Legnicka, Pradolina Wrocławska), Wał Trzebnicki, Przedgórze i Pogórze Sudeckie oraz Sudety Wschodnie. Znacznie rzadsza w Borach Dolnośląskich, Sudetach Zachodnich i Środkowych oraz na wschodnich krańcach województwa (tereny powiatu oławskiego, oleśnickiego i milickiego). Gatunek jest chroniony w wielu leśnych rezerwatach przyrody (Las Bukowy w Skarszynie, Zwierzyniec, Uroczysko Wrzosy, Ponikwa, Buczyna Piotrowicka, Mszana i Obłoga, Nad Groblą, Wąwóz Lipa, Wąwóz Siedmicki, Muszkowicki Las Bukowy) a także niektórych użytkach ekologicznych.

Roślina typowo leśna. Preferuje stanowiska jasne lub półcieniste, rzadko w pełnym słońcu. Występuje w lasach liściastych, rzadziej mieszanych lub iglastych na podłożu o odczynie obojętnym do lekko zasadowego, żyznym o grubej warstwie próchniczej, rzadziej na glebach lessowych, gliniastych lub piaszczysto-gliniastych. Podłoże wilgotne do umiarkowanie wilgotnego bez zastoin wodnych. Gatunek o stosunkowo szerokim spektrum jeśli chodzi o siedlisko. Można ją spotkać w wielu lasach przynależnych do rzędu mezo- i eutroficznych lasów liściastych (Fagetalia sylvaticae), takich jak grąd środkowoeuropejski, żyzna i kwaśna buczyna, kwaśna dąbrowa oraz wiele rodzajów lasów łęgowych. Może występować także na obszarach ektonowych (zarośla graniczące z lasem) oraz na terenach antropogenicznych jak parki, obrzeża dróg i leśne nieużytki.