Kruszczyk błotny

Kruszczyk błotny

29 listopada 2017 Wyłączono przez admin

KRUSZCZYK BŁOTNY (Epipactis palustris)


Storczykowate (Orchidaceae)

Okres kwitnienia: VI-VII

Występowanie: Gatunek o szerokim areale obejmującym większość Europy a także częściowo Azję. Zakres zwartego zasięgu obejmuje Europę Zachodnią (Francję, płn. Hiszpanię, Anglię, Irlandię, kraje Beneluksu, Niemcy), Europę Południową (Włochy, kraje byłej Jugosławii, Albanię, Bułgarię i Grecję bez płw. Peloponeskiego), Europę Środkową (Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry), Europę Wschodnią (kraje bałtyckie, Białoruś, północna Ukraina, północna i środkowa część europejskiej Rosji) a także południowe regiony płw. Skandynawskiego. Poza tym pojedyncze stanowiska zlokalizowane są także w Karpatach, Finlandii i na Krymie. Poza Europą gatunek swoim zasięgiem obejmuje także Kaukaz, okolice środkowego Uralu oraz zachodniej i środkowej Syberii.

W Polsce gatunek występuje na całym terytorium w silnym rozproszeniu, przy czym większa koncentracja stanowisk notowana jest głównie w części południowej (Małopolska, Świętokrzyskie, Górny Śląsk, Polesie) oraz północno-wschodniej (Podlasie, Mazury). Poza tym notowany we wszystkich województwach. Gatunek chroniony w większości parków narodowych, zarówno nizinnych jak i górskich (m.in. Tatrzański, Babiogórski, Pieniński, Bieszczadzki, Magurski, Kampinoski, Woliński, Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Wigierski i Ojcowski) oraz w wielu rezerwatach przyrody chroniących torfowiska, podmokłe łąki i młaki.

Na Dolnym Śląsku stwierdzony obecnie na kilkunastu stanowiskach rozlokowanych zarówno w paśmie Sudetów jak i na nizinie, m.in. w Górach Kamiennych (okolice Głazów Krasnoludków), Górach Orlickich (tereny obszaru Natura 2000 Grodczyn-Homole), na Pogórzu Kaczawskim, Wysoczyźnie Rościsławskiej, Równinie Oleśnickiej oraz Pradolinie Wrocławskiej. Część stanowisk znajduje się w obszarach sieci Natura 2000, jednak żadna dolnośląska populacja nie jest chroniona w rezerwacie przyrody lub parku narodowym.