Przytulia wonna

Przytulia wonna

5 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

PRZYTULIA WONNA (Galium odoratum)


Marzanowate ( Rubiaceae)

Okres kwitnienia: IV-V

Występowanie: Gatunek pospolity w większości Europy oraz niektórych częściach Azji. Zwarty areał obejmuje rozległe obszary od Europy Zachodniej (Francja, Niemcy, kraje Beneluksu, Wielka Brytania, Irlandia), poprzez Europę Środkową (Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry), Europę Południową (Włochy, kraje płw. Bałkańskiego, północna Grecja, Bułgaria, Rumunia). Europę Północną (wybrzeża Norwegii, południa Szwecja, Dania) oraz Europę Wschodnią (kraje nadbałtyckie, południowa Finlandia, Białoruś, północna Ukraina oraz zachodnia i środkowa cześć europejskiej Rosji). W Azji stwierdzony głównie na terenach Kaukazu, środkowej Syberii, Sachalinie i Wyspach Japońskich. Pojedyncze lokacje także w pozostałych częściach Europy a także w Azji Mniejszej, północnej Afryce i jako gatunek zawleczony także w Ameryce Północnej.

W Polsce gatunek rozproszony na niemal całym terytorium kraju, głównie w zachodniej, południowej i północnej części. W centralnej Polsce znacznie rzadsza. Chroniona w niemal wszystkich parkach narodowych oraz wielu leśnych rezerwatach przyrody.

Na Dolnym Śląsku gatunek pospolity, rozprzestrzeniony zarówno w paśmie Sudetów jak i na terenach nizinnych, z czego największa koncentracja stanowisk obejmuje Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry i Pogórze Wałbrzyskie, Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika, Góry Bardzkie a także Pradolinę Wrocławską oraz Równinę Wrocławską i Oleśnicką. Chroniona w obu parkach narodowych a także wielu rezerwatach przyrody (Buczyna Piotrowicka, Bukowa Kalenica, Buczyna Storczykowa na Białych Skałach, Góra Miłek, Góra Ślęża, Radziądz, Wzgórze Joanny, Wąwóz Lipa, Wąwóz Myśliborski, Wąwóz Siedmicki).

Siedlisko: Gatunek typowo leśny o szerokim zakresie siedliskowym, występująca w większości typów lasów liściastych (buczyny, dąbrowy, grądy, suchsze łęgi) a także lasach mieszanych i niektórych borach iglastych. Najpospoliciej porasta runo leśne w lasach bukowych. Jest rośliną charakterystyczną dla mezotroficznych i eutroficznych lasów liściastych z rzędu Fagetalia. Preferuje stanowiska od jasnych do cienistych, bez bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne i wilgotnych. Preferuje gleby próchnicze lub mineralno-próchniczne zasobne w humus, o szerokim spektrum pH gleby (zarówno lekko kwasne, obojętne jak i zasadowe). Występuje na terenach nizinnych, jak i podgórskich i górskich, sięgając po regiel górny.