Rzeżucha trójlistkowa

Rzeżucha trójlistkowa

24 kwietnia 2020 Wyłączono przez admin

Rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia)


Kapustowate (Brassicaceae)

Okres kwitnienia: IV-V

Gatunek notowany na górskich i wyżynnych terenach Europie Środkowej oraz na obszarach przyległych, gdzie zasięg rozpościera się od Szwajcarii, poprzez północne Włochy, Austrię, południowe Niemcy (głównie Bawaria), Czechy, Słowację, Węgry, południową Polskę i północne fragmenty płw.Bałkańskiego. Ma status gatunku zawleczonego w Wielkiej Brytanii. W Polsce jest to roślina rzadka, ograniczona wyłącznie do wybranych pasm górskich Sudetów i Karpat. W Karpatach występuje na obszarach Beskidu Zachodniego i Pogórza Zachodniobeskiedzkiego, m.in. Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki i rzadziej w Beskidzie Wyspowym oraz w Gorcach. Poza tym stwierdzony także w Tatrach, Pieninach i na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Chroniony w kilku karpackich parkach narodowych (Babiogórski, Gorczański, Pieniński, Tatrzański) oraz rezerwatach przyrody Gawroniec i Madohora.

Dolny Śląsk stanowi drugie centrum występowania rzeżuchy w kraju, ograniczone wyłącznie do Sudetów Środkowych i Wschodnich obejmujących tereny Ziemi Kłodzkiej i powiatu ząbkowickiego. Stwierdzona m.in. w Górach Bardzkich, Górach Złotych, Górach Bystrzyckich (Dol. Bystrzycy Dusznickiej, Zamkowa Kopa), Górach i Pogórzu Orlickim (dolina Dzikiej Orlicy, Zieleniec), Górach Stołowych a także na Masywie Śnieżnika (Dolina Kleśnicy). Stanowiska z Przedgórza Sudeckiego obecnie nie są potwierdzone i wymagają weryfikacji. Gatunek chroniony jest w Parku Narodowym Gór Stołowych, w rezerwacie przyrody Śnieżnik Kłodzki oraz na obszarach Natura 2000.


Gatunek leśny, preferujący stanowiska półcieniste lub cieniste, chłodne o ekspozycji północnej lub wschodniej, zarówno na stromych stokach jak i zboczach o łagodniejszym nachyleniu, przeważnie w pobliżu cieków wodnych, źródlisk lub wywierzysk. Rośnie na glebach wilgotnych lub bardzo wilgotnych, żyznych, świeżych, bogatych w próchnicę i często także w rumosz wapienny. Rzeżucha spotykana jest w różnego typu lasach, najczęściej jednak rośnie w kwaśnych buczynach górskich a także w żyznych buczynach górskich, borach świerkowych i jodłowych oraz lasach mieszanych z przewagą buka i świerka. Czasem notowana jest także w górskich olszynach i lasach grądowych. Gatunek charakterystyczny dla zespołu Cardamino-trifoliae-Fagetum. Jest to gatunek górski, występujący w reglu dolnym i górnym.