Storczyk cuchnący

Storczyk cuchnący

1 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Storczyk cuchnący (Anacamptis coriophora)

Gatunek rozprzestrzeniony na terenie Europy, północnej Afryki oraz Azji zachodniej i północnej, gdzie areał występowania rozpościera się od Wysp Brytyjskich poprzez kraje Europy Zachodniej, Południowej, Środkowej aż do południowo-wschodniej Rosji, Kaukazu oraz krajów Bliskiego Wschodu. Na większości obszaru gatunek posiada bardzo rozsiane i nierównomiernie rozłożone stanowiska, rzadko tworzące zwarte areały. W rejonie śródziemnomorskim, krajach alpejskich oraz w południowej Francji gatunek jest znacznie częstszy niż na pozostałych terenach. W Polsce dawniej notowany na około 100 stanowiskach, które w kolejnych dekadach zanikały do tego stopnia, że na początku XXI w. uznawany był za takson wymarły na terytorium kraju. W 2003 r. odkryto liczne stanowisko w dolinie Biebrzy (okolice miejscowości Wizna), w kolejnych latach odnaleziono storczyka w dolinie Wisły na odcinku Kotliny Sandomierskiej oraz w dolinie Narwi. Na Dolnym Śląsku jest to obecnie gatunek zanikły, którego stanowiska w XIX i XX w. notowane były zarówno w Sudetach jak i na obszarze nizinnym.


Storczykowate (Orchidaceae)

Okres kwitnienia: V-VI