Wawrzynek wilczełyko

Wawrzynek wilczełyko

11 stycznia 2018 Wyłączone przez admin

WAWRZYNEK WILCZEŁYKO (Daphne mezereum)


Występowanie: Gatunek szeroko rozpowszechniony w większej części Europy, sięgając na wschód po Azję Mniejszą, Ałtaj, Kaukaz i zachodnią Syberię. W Polsce rozlokowany głównie w pasie północnym i południowym (Mazury, Pomorze, Podlasie, Śląsk, Małopolska i Lubelszczyzna). Na obszarze Wielkopolski, Mazowsza i okolic Łodzi znacznie rzadszy. Największe skupisko stanowisk notuje się głównie na terenach wyżynnych i górskich.

Na Dolnym Śląsku liczny, z czego najwięcej stanowisk notuje się w Sudetach, głównie Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry i Pogórze Orlickie, Rudawy Janowickie, Góry Sowie, Masyw Śnieżnika, Góry Bardzkie i Rudawy Janowickie. W pozostałych pasmach rzadszy. Na nizinie liczba stanowisk maleje ku północy, z czego największe zagęszczenie odnotowuje się w Dolinie Odry oraz w dolinach jej głównych dopływów (Widawa, Oława, Kaczawa, Jezierzyca, Barycz i Bystrzyca). Chroniony we wszystkich parkach krajobrazowych, obu parkach narodowych (Karkonoskim i Gór Stołowych) oraz w większości leśnych rezerwatów przyrody, z czego większe populacje notuje się na terenie rezerwatu Uroczysko Wrzosy, Buki Sudeckie, Góra Miłek i Muszkowicki Las Bukowy. Poza obszarami chronionymi, duże stanowiska są lokalizowane w Dolinie Kleśnicy, Bukowej Górze koło Grudna, Wapnikach, Dolinie Jawornika i w Dolinie Bystrzycy Dusznickiej.

Siedlisko: Gatunek typowo leśny, charakterystyczny dla lasów z rzędu Fagetalia. Notowany w większości lasów liściastych (żyzne buczyny, kwaśne buczyny, dąbrowy, łęgi, olsy, grądy), zarówno form górskich jak i nizinnych. Rzadziej spotykany w borach iglastych oraz w zaroślach. Preferuje gleby żyzne, mineralno-próchnicze zasobna w humus. Przeważnie o odczynie obojętnym lub zasadowym, rzadziej kwaśnym. Gatunek o szerokim spektrum świetlnym, rosnący zarówno w miejscach jasnych, jak i silnie zacienionych.