Zdrojówka rutewkowata

Zdrojówka rutewkowata

21 listopada 2021 Wyłączono przez admin

Zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides)


Jaskrowate (Ranunculaceae)

Okres kwitnienia: III-IV

Występowanie: Gatunek europejski, notowany głównie w Europie Południowej, Środkowej i Południowo-Wschodniej sięgając na zachodzie Hiszpanii i dalej poprzez południową Francję, północne i środkowe Włochy, Czechy, Polskę, Austrię, Węgry, kraje bałkańskie (bez Albanii i Grecji), Rumunię aż po zachodnią i południową Ukrainę. W Szwajcarii uznana za wymarłą, natomiast w pozostałym regionie alpejskim jest bardzo rzadka.W Polsce gatunek występuje głównie na wschodzie, południu oraz obszarach centralnych, gdzie największa liczba stanowisk zlokalizowana jest w województwach: małopolskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. W kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim posiada rozproszone stanowiska. Chroniona w wielu leśnych rezerwatach przyrody oraz niektórych parkach narodowych (bieszczadzki, kampinoski, pieniński, magurski, poleski, roztoczański, białowieski, babiogórski, ojcowski).

Na Dolnym Śląsku przebiega północno-zachodnia granica zasięgu, gdzie gatunek notowany jest głównie w Sudetach oraz północnych i wschodnich regionach województwa, m.in. Równina Wrocławska, Pradolina Wrocławska, Równina Oleśnicka, Wzgórza Trzebnickie, Wzgórza Twardogórskie oraz Dolina Baryczy. W Sudetach stwierdzona w regionie Sudetów Środkowych, Sudetów Wschodnich oraz na Pogórzu i Przedgórzu Sudeckim. Część stanowisk chroniona jest w leśnych rezerwatach przyrody (Las Bukowy w Skarszynie, Muszkowicki Las Bukowy, Przełomy pod Książem, Wąwóz Lipa, Wąwóz Siedmicki).

Gatunek leśny, preferujący widne i ciepłe siedliska o wystawie południowej, wschodniej lub zachodniej, rzadko od strony północnej, na podłożu wilgotnym, żyznym o glebie gliniastej, piaszczysto-gliniastej lub próchniczej z grubą warstwą ściółki, przeważnie o pH obojętnym lub zasadowym. Gatunek o stosunkowo wąskim spektrum jeśli chodzi o siedlisko. Można ją spotkać głównie w lasach przynależnych do rzędu mezotroficznych i eutroficznych lasów liściastych (Fagetalia sylvaticae), takich jak grąd środkowoeuropejski i żyzna buczyna oraz w lasach łęgowych. Dużo rzadziej jest notowana w innych typach lasów liściastych lub mieszanych. Może występować także na obszarach ektonowych (zarośla graniczące z lasem) oraz na terenach antropogenicznych jak parki, obrzeża dróg i leśne nieużytki.