Tag: Piaskowiec

23 września 2019 Wyłączono

Skalne Grzyby

przez admin

Góry Stołowe słyną z bardzo wielu fantazyjnych form skalnych, z których najsłynniejsze są Błędne Skały i Szczelniec Wielki. Jednak na…

28 lipca 2019 Wyłączono

Pasterskie Skały

przez admin

Malownicza grupa siedmiu skał o monumentalnych rozmiarach i oryginalnych kształtach, które dominują nad wsią Idzików. Są one świadectwem dawnych przemian…

18 czerwca 2019 Wyłączono

Piekielna Dolina koło Polanicy

przez admin

Ciekawe miejsce na styku dwóch pasm górskich rozdzielonych silnie meandrującą Bystrzycą Dusznicką, która tworzy efektowne przełomy ze stromo opadającymi stokami.…

4 marca 2019 Wyłączono

Porwaki koło Wlenia

przez admin

Porwaki obejmują jeden z bardziej niezwykłych tworów geologicznych w obrębie Sudetów, gdzie możemy zaobserwować fragmenty piaskowców wyrwanych z macierzystej skały…

2 marca 2019 Wyłączono

Piaskowcowe Jaskinie koło Złotoryi

przez admin

Stosunkowo mało znane trzy pomniki przyrody chroniące twory skalne w piaskowcu, będące płytkimi jaskiniami o urozmaiconej rzeźbie. Położone są na…

1 marca 2019 Wyłączono

Krucze Skały w Jerzmanicach Zdroju

przez admin

Krucze skały stanowią jeden z efektowniejszych tworów skalnych na terenie Pogórza Sudetów. Obejmuje ponad 100 metrową ścianę piaskowca o niemal…