Tag: Piaskowiec

18 czerwca 2019 Wyłączone

Piekielna Dolina koło Polanicy

przez admin

Ciekawe miejsce na styku dwóch pasm górskich rozdzielonych silnie meandrującą Bystrzycą Dusznicką, która tworzy efektowne przełomy ze stromo opadającymi stokami.…

4 marca 2019 Wyłączone

Porwaki koło Wlenia

przez admin

Porwaki obejmują jeden z bardziej niezwykłych tworów geologicznych w obrębie Sudetów, gdzie możemy zaobserwować fragmenty piaskowców wyrwanych z macierzystej skały…

2 marca 2019 Wyłączone

Piaskowcowe Jaskinie koło Złotoryi

przez admin

Stosunkowo mało znane trzy pomniki przyrody chroniące twory skalne w piaskowcu, będące płytkimi jaskiniami o urozmaiconej rzeźbie. Położone są na…

1 marca 2019 Wyłączone

Krucze Skały w Jerzmanicach Zdroju

przez admin

Krucze skały stanowią jeden z efektowniejszych tworów skalnych na terenie Pogórza Sudetów. Obejmuje ponad 100 metrową ścianę piaskowca o niemal…