Tag: Widawa

19 kwietnia 2019 Wyłączono

Lasy grądowe

przez admin

Bogate i stosunkowo częste siedliska lasów liściastych o szerokim wachlarzu zespołów, porastających żyzne oraz wilgotne gleby z ogromnym bogactwem gatunkowym.…

9 kwietnia 2019 Wyłączono

Zawilec w Śliwicach

przez admin

Ta enigmatyczna nazwa obejmuje stare założenia parkowe z systemem kanałów gondolowych, które zlokalizowane są w południowej części wsi Śliwice. Miejsce…

8 lutego 2019 Wyłączono

Kumak nizinny

przez admin

Niewielka ropuszka o bardzo charakterystycznym ubarwieniu brzusznej strony ciała , które ukazuje w momencie zagrożenia. Jest to nasz jedyny rodzimy…

8 maja 2018 Wyłączono

Dolina Widawy

przez admin

Jeden z najcenniejszych fragmentów środkowej Odry, który wraz z ujściem Widawy chroni liczne siedliska naturowe, głównie łęgi i grądy z…

16 grudnia 2017 Wyłączono

Las Rędziński

przez admin

Las Rędziński obejmuje rozległy kompleks leśny z bardzo dobrze zachowanymi siedliskami lasów grądowych i łęgowych wśród których dominuje dąb szypułkowy…