Tag: Wzgórza Trzebnickie

17 czerwca 2020 Wyłączono

Cenne Tereny w gminie Trzebnica

przez admin

Wzgórza Trzebnickie stanowią rozległy pas morenowych wzniesień okalających od północy stolicę Dolnego Śląska. Znaczną część tego terenu obejmuje gmina Trzebnica,…

19 kwietnia 2019 Wyłączono

Lasy grądowe

przez admin

Bogate i stosunkowo częste siedliska lasów liściastych o szerokim wachlarzu zespołów, porastających żyzne oraz wilgotne gleby z ogromnym bogactwem gatunkowym.…

15 kwietnia 2019 Wyłączono

Las w Borkowicach

przez admin

Wzgórza Trzebnickie pełne są nieznanych i drobnych ale cennych enklaw przyrodniczych pośród setek hektarów pól i sadów. Do takich nieznanych…

14 kwietnia 2019 Wyłączono

Wąwozy Lessowe pod Taczowem Małym

przez admin

Seria mało znanych wąwozów utworzonych na lessowych wzgórzach, będących częścią najlepiej rozwiniętej sieci wąwozów w południowo-zachodniej Polsce. Obszar cechujący się…

13 kwietnia 2019 Wyłączono

Lessy Winnej Góry

przez admin

Niewielki fragment Wzgórz Trzebnickich, który jest miejscem odkrycia najstarszych śladów osadnictwa ludzkiego na ziemiach polskich sprzed ponad 500 tys. lat.…