Cenne Tereny – Ziemia Wołowska

Cenne Tereny – Ziemia Wołowska

26 listopada 2017 Wyłączono przez admin

Ziemia Wołowska obejmuje jedne z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów nizinnej części Dolnego Śląska obejmując dolinę Odry, Wysoczyznę Rościsławską i fragment Wału Trzebnickiego. Mozaika siedlisk zachowała się tutaj w miarę dobrym stanie, dzięki czemu możemy podziwiać wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Do najcenniejszych należy m.in. długosz królewski, nasięźrzał marunowy, kotewka orzech wodny i kruszczyk siny. Warto zaznaczyć, że w powiecie występuje także największa liczba storczykowatych w części nizinnej regionu. 


Rezerwaty Przyrody:

Jodłowice

Odrzysko

Uroczysko Wrzosy

 

Użytki ekologiczne:

Dolina Juszki

Głębowice (Korydon)

 

Cenne tereny:

Gmina Brzeg Dolny

Gmina Wińsko

Łąki Krzydlińskie

Pomniki Przyrody w gminie Wołów

Rezerwaty Społeczne ProNatura

Turzycowisko nad Niecieczą

Zagórzyckie Łąki


Planowane tereny chronione na terenie gminy Wołów:

Boraszyńskie Oczka. Projektowany rezerwat przyrody o powierzchni 2,64 ha, obejmujący dwa śródleśne zbiorniki wodne koło Boraszyna wraz z otaczającym go lasem i turzycowiskami. Odnotowano tu wiele rzadkich gatunków roślin, w tym salwinia pływającą i rogatek krótkoszyjkowy. W grądach otaczających zbiorniki wodne rozwija się bardzo rzadki gatunek chrząszcza – dąbrowiec samotnik, a w samych oczkach wodnych – chroniona kałużnica czarna.

Jezierzyca. Projektowany rezerwat przyrody o powierzchni 12,88 ha, obejmujący 8 km, środkowy bieg rzeki na odcinku pomiędzy Kretowicami i Orzeszkowem. Na terenie występuje wiele rzadkich gatunków roślin oraz siedlisk, m.in. grąd środkowoeuropejski. Miejsce rozrodu i żerowania licznej awifauny (bielik, bocian czarny, dzięcioł czarny, dudek, słonka, gąsiorek, zimorodek, żuraw, siniak) a także innych zwierząt (różanka, rzekotka drzewna, bób, wydra). Wzdłuż widoczne liczne ślady procesów geomorfologicznych (skarpy brzeżne, meandry) oraz ślady średniowiecznego grodziska.


Rudniański Łęg. Proponowany użytek ekologiczny obejmujący mozaikę siedlisk w sercu parku krajobrazowego, pomiędzy miejscowościami Dębno i Rudno. Występuje wiele cennych ekosystemów lasów łęgowych i podmokłych łąk selernicowych, trzęślicowych i niżowych łąk użytkowanych ekstensywnie. Wykazano stanowiska rzadkich gatunków motyli – modraszek nausitous, modraszek telejus, przeplatka maturna, przeplatka cinksia, górówka meduza; siedliska lęgowe lub żerowiska rzadkich gatunków ptaków – derkacz, słonka, srokosz, strumieniówka, świerszczak, bocian czarny, dudek, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, samotnik, żuraw, oraz płazów – rzekotka drzewna. Na terenie występuje co najmniej 10 gatunków roślin objętych ochroną prawną w tym: nasięźrzał pospolity, kosaciec syberyjski, miodownik melisowaty, kukułka szerokolistna, kukułka Fuchsa, śniedek baldaszkowy.

Staw Garncarz. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni 10,43 ha, obejmujący dwa śródleśne stawy wraz z otaczającymi siedliskami. Występują liczne i chronione gatunki ptaków – bąk, błotniak stawowy, zausznik, zimorodek, wodnik, żuraw, dzięcioły (średni, czarny, zielonosiwy); płazów – kumak nizinny, rzekotka drzewna, ropucha szara; ssaków – wydra, bóbr. Miejsce występowania kotewki orzech wodny.

Tarchalickie Grądy. Pierwotnie planowany rezerwat przyrody, obecnie plany wstrzymane wg najnowszych planów zagospodarowania gminy. Obejmuje duży kompleks grądów wraz z pomniejszymi siedliskami na południe od miejscowości Tarchalice. Miejsce gniazdowania kani rudej i kani czarnej oraz licznych wczesnowiosennych geofitów jak zawilec gajowy, żywiec bulwkowaty, śnieżyczka przebiśnieg, czosnek niedźwiedzi.

Żurawie Mokradło. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni 12,43 ha obejmujący śródleśne mokradło wraz z otaczającymi borem sosnowym. Ochrona lęgowiska samotnika i żurawia krzykliwego. Siedlisko wielu rzadkich gatunków fauny: żaba moczarowa, rzekotka drzewna, bocian czarny i bóbr.