Cenne Tereny – Ziemia Wołowska

Cenne Tereny – Ziemia Wołowska

26 listopada 2017 Wyłączono przez admin

Ziemia Wołowska obejmuje jedne z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów nizinnej części Dolnego Śląska obejmując dolinę Odry, Wysoczyznę Rościsławską i fragment Wału Trzebnickiego. Mozaika siedlisk zachowała się tutaj w miarę dobrym stanie, dzięki czemu możemy podziwiać wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Do najcenniejszych należy m.in. długosz królewski, nasięźrzał marunowy, kotewka orzech wodny i kruszczyk siny. Warto zaznaczyć, że w powiecie występuje także największa liczba storczykowatych w części nizinnej regionu. 


Rezerwaty Przyrody:

Jodłowice

Odrzysko

Uroczysko Wrzosy

 

Użytki ekologiczne:

Dolina Juszki

Głębowice (Korydon)

 

Cenne tereny:

Gmina Brzeg Dolny

Gmina Wińsko

Gmina Wołów

Łąki Krzydlińskie

Pomniki Przyrody w gminie Wołów

Rezerwaty Społeczne ProNatura

Turzycowisko nad Niecieczą

Wzgórza Warzęgowskie

Zagórzyckie Łąki