Murawy na Wale Trzebnickim

Murawy na Wale Trzebnickim

10 grudnia 2017 Wyłączono przez admin

Seria niewielkich ale cennych muraw ulokowanych na Zaczarowanych Wzgórzach, będących fragmentem Gór Kocich. Jest to teren proponowany do objęcia ochroną w ramach użytków ekologicznych ze względu na wysokie walory przyrodnicze i zachowanie lokalnej bioróżnorodności. Można tu wyróżnić m.in. bogate populacje motyli z rodziny kraśnikowatych a także rzadkie rośliny jak goździk kartuzek, driakiew żółta i chaber nadreński. 


Typ ochrony: florystyczny, entomologiczny

Data utworzenia: brak

Powierzchnia: ok. 4 ha

Powiat: Trzebnicki

Gmina: Trzebnica

Nadleśnictwo: Oborniki Śl.


Wiatrakowa Góra

Niewielki obszar o powierzchni ok. 0,5ha położony przy północnym skraju wsi Kobylice. Obejmuje silnie nasłonecznione i odkryte wzgórze (139,2 m n.p.m.) o stosunkowo stromych zboczach, dzięki którym wyraźnie wybija się na tle krajobrazu. Teren jest porośnięty jest głównie licznymi krzewami jak tarnina, głóg i zdziczałe drzewka owocowe. Pomiędzy nimi występują płaty ciepłolubnej, śródlądowej murawy napiaskowej (Koelerion glaucae) ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków roślin, takich jak chaber nadreński, gorysz pagórkowy, goździk kartuzek, macierzanka piaskowa, przetacznik kłosowy i szczotlicha siwa. Teren chętnie odwiedzany przez liczną entomofaunę jak motyle z rodziny kraśnikowatych (kraśnik karyncki i k. rogalik).


Goździkowa Górka

Fragment niewielkiego wzgórza o powierzchni ok. 0,1 ha położonego 0,3 km na południowy zachód od zabudowań miejscowości Głuchów Górny i 0,25 km na południowy wschód od polnej (gruntowej) drogi biegnącej od głuchowskiego cmentarza w kierunku Tarczowa Małego. Teren obejmuje zarastające, silnie nasłonecznione wzgórze, o wierzchołku stosunkowo dobrze wyróżniającym się w krajobrazie. Porośnięte jest głównie zakrzaczeniami tarniny, głogu i zdziczałych drzewek owocowych. Pomiędzy nimi znajdują się niewielkie płaty ciepłolubnej, śródlądowej murawy napiaskowej (Koelerion glaucae) ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków owadów, głównie motyli z rodziny kraśnikowatych (kraśnik karyncki, k. sześcioplamek, k.zmienny) a także innymi bezkręgowcami (m.in. tygrzyk paskowany). Z roślin licznie występuje tutaj goździk kartuzek.


Kraśnikowa Skarpa

Wschodni fragment niewielkiego wzgórza o powierzchni ok. 0,1 ha położonego na południowy zachód od asfaltowej drogi łączonej Piersno, Skotniki i Głuchów Górny.  Teren obejmuje fragment zarastającego, silnie nasłonecznionego wzgórza, o wierzchołku stosunkowo dobrze wyróżniającym się w krajobrazie. Porośnięte jest głównie zakrzaczeniami tarniny, głogu i zdziczałych drzewek owocowych. Pomiędzy nimi znajdują się niewielkie płaty ciepłolubnej, śródlądowej murawy napiaskowej (Koelerion glaucae) z dużą populacją goździka kartuzka oraz stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków motyli z rodziny kraśnikowatych (kraśnik rogalik, k. sześcioplamek).


Karyncka Murawa

Stosunkowo duży obszar, w porównaniu do pozostałych obiektów, o powierzchni około 2 ha. Obejmuje wschodnie fragmenty bezimiennego wzgórza przy wschodniej części wsi Boleścin, na północ od szosy asfaltowej pomiędzy Boleścinem a Krakowianami, około 0,3 km od północnych granic rezerwatu Las Bukowy w Skrarszynie. Teren obejmuje południowy i wschodni fragment zarastającego, silnie nasłonecznionego wzgórza, o wierzchołku stosunkowo dobrze wyróżniającym się w krajobrazie. Porośnięte jest głównie zakrzaczeniami tarniny, głogu i zdziczałych drzewek owocowych. Pomiędzy nimi znajdują się duże płaty ciepłolubnej, śródlądowej murawy napiaskowej (Koelerion glaucae) z dużą populacją goździka kartuzka a także innych roślin jak rozchodnik wielki, przetacznik kłosowy, driakiew żółta oraz stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków motyli z rodziny kraśnikowatych (kraśnik karyncki, k. rogalik, k. sześcioplamek).


Zagrożenia: Wszystkie omawiane tereny mają wspólne zagrożenia. Do najważniejszego należy powolne ale systematyczne zarastanie muraw przez rozrastające się krzewowiska, złożone głównie z tarniny, głogu, bzu hebdu i zdziczałych drzewek owocowych. Brak odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usuwaniu krzewów co kilka lat, może spowodować zanik tutejszych płatów muraw napiaskowych i bytujących na tych terenach rzadkich gatunków owadów, głównie motyli z rodziny kraśnikowatych oraz świerszczy i koników polnych. Innym poważnym zagrożeniem jest intensyfikacja rolnictwa poprzez zwiększenie stosowania pestycydów, insektycydów i innych środków ochrony roślin. Wszystkie murawy w mniejszym lub większym stopniu graniczą z użytkami rolniczymi. Obecnie część omawianych muraw jest w stanie niemal całkowitego zaniku. Jedynie największy płat na Karynckiej Murawie jest wciąż zachowany w stosunkowo dobrym stanie.

Wrażenia osobiste: Umiarkowanie pozytywne. Tereny stanowią małe ale cenne, pojedyncze płaty rozrzucone pośród dziesiątek kilometrów pól, pastwisk i zabudowań. Brak pomiędzy nimi ciągłości lub małych korytarzy ekologicznych, sprawia, że wszystkie murawy są izolowane od siebie nawzajem. Brak widocznych zabiegów pielęgnacyjnych sprawia, że rokrocznie zwiększa się areał krzewowisk kosztem cennych muraw. Najlepsza sytuacja jest w przypadku Karynckiej Murawy, ale jest to spowodowane głównie dzięki wielkości, która naturalnie powoduje, że krzew tak szybko nie zarastają dużej powierzchni. W przypadku mniejszych płatów, ich zarośnięcie to kwestia kilku lat Na murawy przeważnie nie ma dogodnego dojazdu, obszary znajdują się w dużej odległości od dróg a w niektórych przypadkach są one pośród pól bez jakiegokolwiek dojścia. Jedynie Karyncka Murawa jest zlokalizowana tuż przy drodze łączącej Boleścin z Krakowianami. Sąsiaduje ona z rezerwatem przyrody Las Bukowy w Skarszynie, co umożliwia rozszerzenie ewentualnej wycieczki o ten cenny przyrodniczo fragment Wzgórz Trzebnickich.

 

Na mapie lokalizacja Karynckiej Murawy.