Ozorek dębowy

Ozorek dębowy to kolejny stosunkowo charakterystyczny i ciężki do pomylenia grzyb, którego spotkać możemy na