Tereny chronione

Tereny chronione

Mimo wiekowych zmian w krajobrazie i przekształcaniu lasów pod pola uprawne oraz miejską zabudowę, na obszarze Wrocławia i jego okolicznych powiatów występują liczne cenne siedliska z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. Część terenów objęto ochroną w ramach rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych i obszarów Natura 2000. Poniżej lista obszarów chroniony wokół stolicy Dolnego Śląska.

 


Rezerwaty przyrody:

Brekinia

Gola

Góra Radunia

Góra Ślęża

Grodzisko Ryczyńskie

Jodłowice

Kanigóra

Las Bukowy w Skarszynie

Łacha Jelcz

Łąka Sulistrowicka

Radziądz

Odrzysko

Olszyny Niezgodzkie

Stawy Milickie cz. 1 – opis ogólny

Stawy Milickie cz. 2 – przyroda

Stawy Milickie cz. 3 – pozostałe informacje

Torfowisko koło Grabowna

Uroczysko Wrzosy

Wzgórze Joanny

Zabór

Zwierzyniec


Użytki ekologiczne i inne:

Dębowa Dolina Kojszówki

Dolina Bystrzycy

Dolina Juszki

Głębowice-Korydon

Jezioro Panieńskie i Dziewicze

Łąka Zimowitowa

Polana Grochowska

Paprocie Serpentynowe w Masywie Ślęży

Rezerwaty Społeczne ProNatura

Skalna

Stanowisko Sasanki Łąkowej

Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy

Użytki ekologiczne w gminie Oleśnica

Użytki ekologiczne w gminie Wrocław

Wysoczyzna Taczalińska