Cenne tereny

Cenne tereny

Tereny wokół Wrocławia obejmują cenne i bardzo zróżnicowane siedliska z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. Do obszarów o największej koncentracji przyrodniczej należy m.in. dolina Odry pomiędzy Oławą i Wrocławiem, Masyw Ślęży i Dolina Jezierzycy. Poza tym liczne rozproszone miejsca można znaleźć na Wzgórzach Trzebnickich, pod Oleśnicą i w okolicach Wołowa. Poniżej znajduje się lista niektórych ciekawych obszarów, które nie są objęte ochroną rezerwatową lub jako użytek ekologiczny. 


Buczyna Trzebnicka

Cenne Tereny w gminie Brzeg Dolny

Cenne Tereny w gminie Trzebnica

Cenne Tereny w gminie Wińsko

Cenne Tereny w Gminie Wołów

Dąbrowy Janikowskie

Dolina Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku

Dolina Widawy

Grądy pod Wałkową

Grądy w Dolinie Odry

Kumaki Dobrej

Las Pilczycki

Las Rędziński

Las w Borkowicach

Las Strachociński

Lasy Milickie

Lessy na Winnej Górze

Łąki Krzydlińskie

Łąki Trzęślicowe na Terenach Wodonośnych

Łąki Zagórzyckie

Miękińskie Bagna i Zielone Łąki

Murawy na Opatowicach

Murawy na Wale Trzebnickim

Park Szczytnicki we Wrocławiu

Starorzecze Brodno

Starorzecze Matunin

Stawy Krośnickie

Stawy w Borowej

Ścieżka edukacyjna „Storczyk”

Turzycowisko nad Niecieczą

Uroczysko Łozina

Wąwozy Lessowe pod Taczowem Małym

Wąwóz Włóknicy

Wzgórza Kiełczyńskie

Wzgórza Warzęgowskie

Zawilec w Śliwicach


Obszar „Wrocław i okolice” obejmuje tereny miasta a także sąsiednie powiaty: oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.