Przyroda miasta

Przyroda miasta

Miasto Wrocław należy do jednych z największych miast zarówno pod względem populacji, jak i wielkości. Obejmuje powierzchnię 282,92 km², z czego na same tylko lasy przypada 2286,21 ha, co daje wskaźnik lesistości na poziomie 7,7%. Jest to poniżej średniej krajowej w kategorii lesistości miast. Większość kompleksów ulokowana jest na obrzeżach lub wzdłuż Odry i większych cieków wodnych. Oprócz lasów, do terenów cennych przyrodniczo zaliczamy łąki, pastwiska, nieużytki, murawy a także, co może wydawać się dziwne, parki i ogrody.


Lasy Miejskie


Tereny Wodonośne


Pola Irygacyjne


Międzywale Odry


Obszary ChronionePomniki Przyrody

Centrum Miasta

Ogród Botaniczny

Wielka Wyspa

Zachód Miasta

Północ Miasta