Cenne Tereny

Cenne Tereny

Sudeckie pasma górskie stanowią najcenniejszy rezerwuar bioróżnorodności w województwie, w którym występuje cała sieć cennych siedlisk z bogatą florą i fauną. Wiele z obszarów nie jest objętych żadną formą ochrony, mimo wieloletnich planów i licznych propozycji utworzenia na tych terenach rezerwatów przyrody czy użytków ekologicznych. Poniżej lista niektórych z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Sudetach.


Bazaltowa Góra

Bukowa Góra koło  Grudna

Bukowiec w Górach Suchych

Cenne Tereny w Gminie Złoty Stok

Dolina Bystrzycy Dusznickiej

Dolina Czyżynki

Dolina Ochotnicy

Góra Połom

Góra Witosza

Kamieniołom Gruszka

Kamieniołom Miłek

Kamieniołom Mysłów-Sobocin

Kamieniołom w Nowych Rochowicach

Kamiennik w Paśmie Krowiarek

Kamienny Grzbiet

Karczmisko

Las Prusicki

Łąki koło Raszowa

Lesista Wielka i Okolice

Łomy k. Mikołajowic

Masyw Rogowca

Masyw Trójgarbu

Muchowskie Łąki

Nowy Waliszów

Obryw Skalny

Pańska Góra i Zimne Wody

Perły Geologiczne w gminie Pogórzyn

Perły geologiczne Masywu Ślęży

Przełęcz Widok (Kapella)

Rozpadlisko

Ryolity w Dolinie Rybnej

Siódme Niebo nad Zieleńcem

Skała w Sadach Dolnych

Starościńskie Skały

Storczykowe Wzgórze

Sztolnie Gór Ołowianych

Swarna i Popielowa

Ścieżka dydaktyczna Wąwóz Myśliborski

Ścieżka przyrodnicza Miłkowa Droga

Ścieżka przyrodnicza Wieżyca & Źródło Anny

Ścieżka przyrodnicza wokół Cisowej Doliny

Tatarska Dolina

Wapniarka (Bielica)

Wapniki i Wysoka

Wąwóz Nowowiejski

Wilcze Wądroże i Piekiełko

Wzgórza Lipy

Zamek Bolczów

Żarnowiec i Lipska Góra