Karkonosze

Karkonosze

Karkonosze wraz z tamtejszym parkiem narodowym stanowią najcenniejszy przyrodniczo fragment Sudetów oraz jeden z najistotniejszych chronionych obszarów w Polsce. Liczba roślina na terenie parku przekracza ponad tysiąc gatunków, z czego kilkadziesiąt ma tu jedyne stanowiska w kraju lub na świecie. Wśród roślinności występuje kilkanaście endemitów oraz reliktów polodowcowych. Największa bioróżnorodność stwierdzana jest w kilku kotłach polodowcowych oraz na wierzchowinie gór. Poniżej lista najcenniejszych miejsc przyrodniczych w Karkonoszach.


Chojnik

Czarny Kocioł Jagniątkowski

Dolina Łomniczki

Kocioł Wielkiego Stawu

Kocioł Małego Stawu

Marmit i Kocioł Eworsyjny

Perły Geologiczne w gminie Pogórzyn

Polana

Rozpadlisko

Równia pod Śnieżką

Śnieżka

Śnieżne Kotły

Waloński Kamień

Wodospad Podgórnej

Wodospad Szklarki