Spis roślin

Spis roślin

Dolny Śląsk jest obszarem bardzo zróżnicowanym geograficznie, obejmując swoim zasięgiem góry, tereny podgórskie, liczne lasy i bory a także rozległe obszary wodne. Wszystko to powoduje, że istnieje tutaj duże zróżnicowanie gatunkowe, w tym rośliny bardzo rzadkie lub gatunki mające jedyne znane stanowiska właśnie w tym województwie. Poniżej listna niektórych ciekawych lu b bardzo ważnych gatunków jakie można spotkać na Dolnym Śląsku.


Na liście znajdują się gatunki chronione, rzadkie lub po prostu ciekawe. Nie ma tutaj specjalnych standardów.

  • Storczyki zostały wydzielone do osobnego działu poświęconego wszystkim krajowym Storczykom.
  • Niektóre rzadkie gatunki można znaleźć w artykule o Rzadkich Gatunkach
  • Lista nie jest zamknięta i stopniowo dodawane są nowe gatunki roślin.