Rezerwaty Sudetów

Rezerwaty Sudetów

Na terenie Sudetów istnieje ponad 30 rezerwatów przyrody, które obejmują najcenniejsze elementy przyrody w najbliższej okolicy. Wiele z nich chroni ostatnie w górach rozległe systemy torfowisk, płaty buczyn storczykowych lub cenne siedliska roślinności naskalnej i kserotermicznej. W wielu z nich występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, które mają w danym rezerwacie jedyne znane stanowisko w regionie lub kraju. Poniżej lista większości sudeckich rezerwatów przyrody. 


Buczyna Storczykowa na Białych Skałach

Buki Sudeckie

Bukowa Kalenica

Cisowa Góra

Cisy

Głazy Krasnoludków

Góra Choina

Góra Miłek

Góra Radunia

Góra Ślęża

Góra Zamkowa

Jaskinia Niedźwiedzia – cz.1 – opis ogólny

Jaskinia Niedźwiedzia cz. 2 Kamieniołom Kletno

Jaskinia Niedźwiedzia cz. 3 – Potoki i Krasy Doliny Kleśnicy

Jeziorko Daisy

Krokusy w Górzyńcu

Kruczy Kamień

Łąka Sulistrowicka

Mszana i Obłoga

Muszkowicki Las Bukowy

Nad Groblą

Nowa Morawa

Ostrzyca Proboszczowicka

Przełomy pod Książem

Puszcza Śnieżnej Białki

Skałki Stoleckie

Śnieżnik Kłodzki cz.1 – opis ogólny

Śnieżnik Kłodzki cz.2 – Torfowisko Sadzonki

Torfowiska Doliny Izery

Torfowisko pod Zieleńcem

Wąwóz Lipa

Wąwóz Myśliborski

Wąwóz Siedmicki

Wilcza Góra

Wodospad Wilczki


Na terenie Sudetów w przeszłości istniało wiele rezerwatów przyrody. Część z nich zostało zlikwidowane, część zmieniła charakter ochrony, głównie przez wchłonięcie przez jeden z dwóch parków narodowych lub inny rezerwat przyrody. Do znanych mi rezerwatów przyrody istniejących w przeszłości należą:

  • Góra Połom, rezerwat zlikwidowany pod koniec lat 70. XX wieku z powodu rozpoczęcia pozyskiwania wapienia i dolomitu przez tamtejszy kamieniołom.
  • Modrzewie k. Bukowa, rezerwat (o nieznanej mi nazwie) chroniący skupisko zaaklimatyzowanych to modrzewi kanadyjskich posadzonych ok 1850 r. Został zlikwidowany w 1955 roku z powodu utraty wartości po przejściu wichury, która powaliła większość drzew.
  • Sawanna Łężycka,  rezerwat został wchłonięty przez utworzony Park Narodowy Gór Stołowych. Obecnie stanowi teren ochrony krajobrazowej i czynnej.
  • Szczeliniec Wielki, rezerwat został wchłonięty przez utworzony Park Narodowy Gór Stołowych. Obecnie stanowi teren ochrony krajobrazowej i czynnej.
  • Śnieżne Kotły, rezerwat utworzony w 1933 r. Obecnie stanowi teren Karkonoskiego Parku Narodowego.
  • Torfowisko Izerskie, rezerwat powołany w 1969 r. W roku 2000 został wchłonięty przez utworzony znacznie większy rezerwat o nazwie 'Torfowiska Doliny Izery”.
  • Wielkie Torfowisko Batorowskie,  rezerwat został wchłonięty przez utworzony Park Narodowy Gór Stołowych. Obecnie stanowi teren ochrony ścisłej.
  • Wrota Pośny,  rezerwat został wchłonięty przez utworzony Park Narodowy Gór Stołowych. Obecnie stanowi teren ochrony krajobrazowej.