Tereny Chronione

Tereny Chronione

Oprócz rezerwatów na terenie Sudetów istnieje sieć różnego rodzaju form chroniących przyrodę. Wśród najważniejszych należy wymienić parki narodowe (obecnie 2, Karkonoski i Gór Stołowych), użytki ekologiczne, sieć Natura 2000 i bardzo liczne pomniki przyrody (głównie drzewa i formy skalne). Każda z tych form ochrony ma inne regulacje prawne i w różnym stopniu chroni sudecką przyrodę. Poniżej lista niektórych obszarów objętych ochroną prawną. 


Użytki ekologiczne i inne:

 

Biała Marianna

Krzyżowa Góra k. Sichowa

Krzyżowa Góra k. Strzegomia

Hałda Storczykowa

Paprocie Serpentynowe

Rogóżka

Skalna

Sztolnia Robert w Szklarach


Park Narodowy Gór Stołowych:

 

Błędne Skały

Łężyckie Skałki

Narożnik i Skalna Czaszka

Niknąca Łąka

Rogowa Kopa

Skalniak

Szczeliniec Wielki

Małe Torf. Batorowskie

Skalne Grzyby

Wielkie Torf. Batorowskie

Wrota Pośny


Obszary Natura 2000:

 

Biała Lądecka

Czarne Urwisko k. Lutyni

Góry Orlickie

Grodczyn i Homole

Kamionki

Masyw Chełmca

Masyw Ślęży

Pasmo Krowiarki

Piekielna Dolina koło Polanicy

Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa

Trzcińskie Mokradła

Wzgórza Kiełczyńskie


Wykaz terenów projektowanych lub proponowanych do objęcia ochroną [LISTA]