SUDETY

SUDETY

Najbogatsza przyrodniczo część Dolnego Śląska obejmująca kilkadziesiąt pasm górskich i kotlin otoczonych rozległym Pogórzem i Przedgórzem Sudeckim. Miejsce występowanie dziesiątek rzadkich i ciekawych gatunków roślin, wielu cennych obszarów chronionych i dwóch parków narodowych. W dziale znajduje się opisy sudeckich rezerwatów przyrody, terenów objętych ochroną oraz innych cennych przyrodniczo obszarów. REZERWATY SUDETÓW


TERENY CHRONIONE


CENNE TERENY


POMNIKI PRZYRODY


KARKONOSZE


PRZYRODA SUDETÓW