Ekosystemy

Ekosystemy

W kategorii przedstawione są najważniejsze lub najbardziej charakterystyczne siedliska występujące na Dolnym Śląsku. Do najważniejszych i najcenniejszych należą między innymi różnego rodzaju lasy bukowe, świetliste dąbrowy, łąki trzęślicowe czy murawy kserotermiczne. Warto dodać że na terenie województwa stwierdzono kilka siedlisk występujących w kraju tylko tutaj. Dotyczy to m.in. dąbrowy brekiniowej. W każdym artykule przedstawione są podstawowe informacje wraz ze zdjęciami siedlisk i gatunków dla nich charakterystycznych oraz miejsca występowania.Buczyny storczykowe

Ciepłolubne dąbrowy

Górskie Jaworzyny Ziołoroślowe

Lasy grądowe

Lasy łęgowe

Łąki selernicowe

Łąki trzęślicowe

Murawy bliźniczkowe

Murawy kserotermiczne

Murawy napiaskowe

Naskalne Bory Sosnowe

Siedliska pannońskie

Torfowiska wysokie

Zbiorowiska Paproci Naskalnych

Ziołorośla górskie

Żyzna buczyna