Pomniki Przyrody

Na terenie Dolnego Śląska istnieje 2541 pomników przyrody (stan na 2015 r.), z czego przeważającą większość stanowią drzewa. Na Obszarze Sudetów można spotkać wiele wyjątkowych pomników, m.in. dwa najstarsze drzewa w Polsce. Poza tym to właśnie w górskiej części województwa występuje mnogość pomników przyrody nieożywionej jak szczeliny wiatrowe, ostańce skalne, jaskinie, źródliska oraz stożki wulkaniczne. W ostatnich latach liczba pomników systematycznie maleje, głównie z powodu zamierania starych drzew i braku powoływania nowych pomników. 


Pomniki Przyrody:

Cis Bystrzycki

Czartowska Skała

Czerwone Skałki

Diabelska Maczuga

Jaskinia Radochowska

Jesion Wyniosły „Bolko”

Kamieniec Ząbkowicki cz. I

Kamieniec Ząbkowicki cz. II

Kamieniec Ząbkowicki cz. III

Kamieniec Ząbkowicki cz. IV

Kamieniec Ząbkowicki cz. V

Kamieniec Ząbkowicki cz. VII

Krasnorost

Krucze Skały k. Jerzmanic Zdroju

Małe Organy Myśliborskie

Małpia Skała

Marmit

Migmatyt z Bystrzycy Górnej

Organy Wielisławskie

Pasterskie Skały

Piaskowcowe Jaskinie k. Złotoryi

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.1 – Stanisławów

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.2 – Pogwizdów

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.3 – Leszczyna

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.4 – Południe Parku

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.5 – Wschód Parku

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.6 – Sichów

Pomniki wokół Książa

Pomniki w Sobótce

Porwaki

Siedem Sówek

Świerk Pospolity „Maciek”

Waloński Kamień

Zamkowa Góra

Zapomniane Pomniki Przyrody

Źródła Romanowskie