Las Pilczycki

Jeśli chcemy zobaczyć ogromne łany przebiśniegów nie ruszając się poza granice miasta, Las Pilczycki jest