Krucze Skały w Jerzmanicach Zdroju

Krucze skały stanowią jeden z efektowniejszych tworów skalnych na terenie Pogórza Sudetów. Obejmuje ponad 100