Piaskowcowe Jaskinie koło Złotoryi

Stosunkowo mało znane trzy pomniki przyrody chroniące twory skalne w piaskowcu, będące płytkimi jaskiniami o