Pomniki Przyrody na Pogórzu Kaczawskim cz. I – Stanisławów

Teren Parku Krajobrazowego Chełmy należy do jednego z największych nagromadzeń pomników przyrody w województwie, gdzie