Polana (Karkonosze)

Polana jest pozostałością po dawnych wycinkach lasów na cele gospodarcze związane z intensywnym rozwojem hutnictwa