Stanowisko Sasanki Łąkowej

Typ ochrony: florystyczny 

Data utworzenia: x

Powierzchnia: 0,16 ha 

Powiat: Średzki

Gmina: Miękinia

Nadleśnictwo: Miękinia

Niewielki użytek ekologiczny powołany dla ochrony ostatniego znanego na Dolnym Śląsku stanowiska sasanki łąkowej. Użytek zlokalizowany jest na terenie dawnego wyrobiska piasku w gminie Męcinka, położonego wśród suchych borów sosnowych. Stanowisko narażone jest na wyginięcie. Głównymi tego powodami są zmiany szaty roślinnej, która stopniowo wypiera sasankę oraz uniemożliwia wzrost siewek. Na obecną chwilę utrzymuje się zaledwie kilka kęp tej rośliny.
Popularnie teren ten nazywany jest Mrozowską Górką. Nazwa ta widnieje nawet na tablicy informacyjnej o użytku ekologicznym, choć w oficjalnych dokumentach użytek posiada zupełnie inną nazwę.