Przedwiośnie 2018 pod Oleśnicą

Przedwiośnie 2018 pod Oleśnicą

25 marca 2018 Wyłączono przez admin

Tegoroczna wiosna spłatała przyrodzie dużego figla. Po bardzo łagodnej zimie, jednej z najłagodniejszych w ostatnich latach, wiosna postanowiła na pierwszy weekend sezonu okryć Dolny Śląsk grubą warstwą śniegu. Na nizinie od rozpoczęcia zimy, po jej koniec nie było ani jednego dnia z dłużej utrzymującą się pokrywą śnieżą. Całe to pogodowe zamieszanie mocno odbiło się także na wegetacji roślin, które rozpoczęły sezon z lekkim falstartem. Mimo wszystko, najwcześniejsze wiosenne geofity jak zwykle nie zawiodły. Zapraszamy na pierwszą wiosenną fotorelacje spod oleśnickich łęgów, gdzie możemy spotkać jedną z najliczniejszych populacji śnieżycy w nizinnej części regionu.


Region kompleksów leśnych i łąkowych na wschód od miasta Oleśnica charakteryzuje się dużym bogactwem przyrodniczym. Między innymi z tego powodu na terenie Ziemi Oleśnickiej utworzono serię użytków ekologicznych, które jednak bledną przy bogactwie florystycznym pewnego fragmentu lasu, który także był typowany do objęcia ochroną jako użytek, a nawet planowano utworzenie na nim rezerwatu przyrody. Jednak z nieznanych mi powodów postanowiono ominąć ten najcenniejszy fragment gminy w czasie tworzenia sieci chronionych obszarów. Zależne od źródła teren posiadał kilka roboczych nazw: Uroczysko Grotowskiego, Brzezie, Małe Brzezie. W większości planowany rezerwat/użytek obejmował dobrze wykształcony łęg z bogatymi populacjami wczesnowiosennych geofitów. Oprócz niego w okolicy znajduje się także powołany w I dekadzie tego stulecia użytek ekologiczny o nazwie Olsy Sokołowickie.

Najważniejszym gatunkiem o tej porze roku jest śnieżyca wiosenna, która rozpoczęła tutaj kwitnienie jeszcze przez intensywnymi opadami śniegu. Po odwilży i roztopieniu białej pokrywy wszędzie można było podziwiać białe dzwonki i szerokie, soczyście zielone liście śnieżyc. Najliczniejsze populacje występują w okolicach ruin dawnego młyna, co mogłoby wskazywać na antropogeniczne pochodzenie stanowiska. Warto dodać, że jest to jedno z najdalej wysuniętych na północ stanowisk śnieżycy. Jej naturalny areał występowania w Polsce ogranicza się do Śląska i Bieszczad. Pozostałe stanowiska są efektem ucieczek z przydomowych ogrodów i miejskich parków, gdzie była masowo sadzona od kilku pokoleń. Pod Oleśnicą towarzyszą jej liczne kępy śnieżyczki przebiśnieg, która jest bardzo często nieodłącznym kompanem śnieżycy. W miejscach oddalonych od dróg, trochę w głuszy, można było napotkać pojedyncze okazy wawrzynka wilczełyko. Drobnego krzewu objętego ochroną gatunkową, który na przedwiośniu rozwija drobne kwiaty o intensywnej, różowej barwie. Na teren Uroczyska warto wybrać się kilka razy w czasie sezonu wegetacyjnego. Można tu spotkać wiele ciekawych i rzadkich gatunków zarówno roślin jak i grzybów.