Czosnek kątowy

Czosnek kątowy

23 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Czosnek kątowy (Allium angulosum)


Amarylkowate (Amaryllidaceae )

Okres kwitnienia: VII-IX

Występowanie: Gatunek notowany w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej od Niemiec po środkową Syberię (Ałtaj, Tuwa) i Azję Środkową (Kirgistan, Kazachstan). W Polsce stanowiska rozsiane w większości kraju z dużą koncentracją w dolinach Odry i Wisły oraz w Polsce południowo-wschodniej (Ponidzie, Lubelszczyzna, Zamojszczyzna).

Na Dolnym Śląsku występuje głównie w dolinie Odry od Głogowa po granicę z województwem opolskim oraz na jej głównych dopływach (Jezierzyca, Oława, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Kaczawa). Rzadziej notowany na Pogórzu i Przedgórzu Sudeckim oraz bardzo nielicznie w pozostałych regionach Sudetów. Stwierdzony w większości nizinnych parków krajobrazowych oraz wielu rezerwatach przyrody (Łąka Sulistrowicka, Stawy Milickie, Uroczysko Wrzosy, Łęg Korea) i wielu obszarach Natura 2000 (Grądy w Dolinie Odry, Lasy Grędzińskie, Dębiańskie Mokradła, Dolina Widawy, Łęgi Odrzańskie, Dolina Łachy, Masyw Ślęży, Skoroszowskie Łąki, Zagórzyckie Łąki). Do większych koncentracji stanowisk należy odcinek Odry i Oławy pomiędzy Wrocławskiem a powiatem oławskim do granicy województwa.