Radunia tagowane posty

Masyw Ślęży

Obszar Natura 2000, który w dużej mierze pokrywa się ze Ślężańskim Parkiem Krajobrazowym obejmując jedną z najsłynniejszych i najbardziej popularnych gór w Sudetach – Ślężę a także mniej popularne ale również cenne obiekty jak Radunia, Łąka Sulistrowicka oraz seria użytków chroniąca rzadkie gatunki paproci. Miejsce występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym ostatniej znanej krajowej populacji mieczyka błotnego oraz licznych stanowisk paproci serpentynowych. 

Czytaj więcej