Sudeckie pasma górskie stanowią najcenniejszy rezerwuar bioróżnorodności w województwie, w którym występuje cała sieć cennych siedlisk z bogatą florą i fauną. Wiele z obszarów nie jest objętych żadną formą ochrony, mimo wieloletnich planów i licznych propozycji utworzenia na tych terenach rezerwatów przyrody czy użytków ekologicznych. Poniżej lista niektórych z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Sudetach.


Bazaltowa Góra

Bukowa Góra koło  Grudna

Dolina Ochotnicy

Kamieniołom Gruszka

Kamieniołom Miłek

Kamieniołom w Nowych Rochowicach

Kamiennik w Paśmie Krowiarek

Kamienny Grzbiet

Karczmisko

Muchowskie Łąki

Nowy Waliszów

Przełęcz Widok (Kapella)

Storczykowe Wzgórze

Tatarska Dolina

Wapniarka (Bielica)

Wapniki i Wysoka

Wąwóz Nowowiejski

Wzgórza Lipy

Zamek Bolczów

Żarnowiec i Lipska Góra