Przytulia stepowa

Przytulia stepowa

13 maja 2018 Wyłączono przez admin

Przytulia stepowa (Galium valdepilosum)


Marzanowate (Rubiaceae)

Okres kwitnienia: V-VII

Bardzo rzadki gatunek przytuli notowany w Polsce głównie na silnie nasłonecznionych, nawapiennych murawach kserotermicznych, gdzie występuje pośród niskiej roślinności trawiastej. Jest to gatunek charakterystyczny dla rzędu Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym). W Polsce obecnie potwierdzona tylko z obszaru Wyżyny Miechowskiej (m.in. tereny sieci Natura 2000 Kalina-Lisiniec) oraz z pasma Sudetów. W Sudetach odnotowano zaledwie dwa stanowiska z rezerwatu Góra Radunia (Masyw Ślęży na Przedgórzu Sudeckim) oraz z nieczynnego kamieniołomu na górze Goliniec w zachodniej części Gór Bardzkich (Sudety Środkowe). Gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną.