Bazalt tagowane posty

Ostrzyca Proboszczowicka

Ostrzyca zwana jest czasem polską górą Fudżi. Samotny, wygasły wulkan, którego charakterystyczny kształt widoczny jest nawet ze szczytów Karkonoszy. Unikalny mikroklimat oraz bazaltowe podłoże sprawiły, że na terenie rezerwatu rozwinęły się liczne siedliska z bardzo bogatą florą, w tym gatunki rzadkie i chronione (miodownik melisowaty, lilia złotogłów, zanokcica północna, buławnik mieczolistny, paprotnik kolczysty). Warto nadmienić, że swoje jedyne stanowisko miał tutaj czosnek sztywny. 


Czytaj więcej

Zbiorowiska Paproci Naskalnych

Cenne i bardzo rzadkie zbiorowiska ubogiej roślinności występującej na skałach, urwiskach, szczelinach skalnych i rumowiskach. Występowanie większości siedlisk z zespołów i klas tej roślinności ograniczone jest w Polsce do terenów wyżynnych i górskich z  koncentracją stanowisk głównie na terenie Sudetów. Poza tym ekosystem rozproszony jest na terenie pasma Karpat i Wyżyny Małopolskiej.

 

Czytaj więcej

Szczyr trwały

Szczyr trwały (Mercurialis perennis)

Występowanie: Gatunek euroazjatycki, posiadający zwarty zasięg obejmujący pas ciągnący się od Anglii poprzez Francję i Europę Środkową po europejską część Rosji. Rozproszone stanowiska obejmują Europę Północną i Południową z nielicznymi populacjami na płw. Iberyjskim i Wyspach Kanaryjskich. W Azji stwierdzony głównie w zachodniej Syberii, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i północnym Iranie. W Polsce liczne stanowiska na całym obszarze, z największym zagęszczeniem w górach i na wyżynach.

Na Dolnym Śląsku częsty zwłaszcza w Sudetach i na ich pogórzu oraz mniej licznie na nizinie (głównie Pradolina Wrocławska, Nizina Oleśnicka i Bory Dolnośląskie.

Chroniony w większości parków narodowych oraz w licznych leśnych rezerwatach przyrody, głównie z siedliskami lasów bukowych i dębowych. Na Dolnym Śląsku notowany m.in. w rezerwacie Góra Miłek, Góra Radunia, Buczyna Storczykowa na Białych Skałach, Stawy Milickie, Wąwóz Siedmicki, Wąwóz Lipa, Góra Zamkowa, Jaskinia Niedźwiedzia, Cisy, Cisowa Góra, Góra Choina, Jeziorko Daisy oraz na licznych obszarach Natura 2000.

Siedlisko: Gatunek typowo leśny. Preferuje stanowiska o różnym natężeniu światła (od jasnych po cieniste), chłodne do umiarkowanie ciepłych, wilgotne, o różnym stopniu nachylenia (zarówno płaskie, jak i strome zbocza). Najczęściej na glebach żyznych, często z rumoszem wapiennym, o podłożu gliniastym, próchniczym lub mineralno-próchniczym, żyznym, zasadowym i umiarkowanie wilgotnym. Gatunek charakterystyczny dla licznych siedlisk bukowych (Fagetalia), głównie żyznych buczyn górskich i niżowych. Poza tym występuje także w lasach dębowych, klonowo-lipowych i w rzadziej w innych siedliskach leśnych.

Czytaj więcej

Bazaltowa Góra

Bazaltowa należy do najbardziej rozpoznawalnych gór regionu. Głównie z powodu chętnie odwiedzanej i fotografowanej wieży ale także z powodu dogodnego położenia. Leży ona bowiem zaraz przy wjeździe do serca parku krajobrazowego, zachęcając każdą nową osobę do odwiedzenia. A zwiedzać można dużo. Przyrodnicy znajdą tutaj rzadkie siedliska z wieloma chronionymi gatunkami roślin, geolodzy odkryją ciekawe formy skalne a zwykli turyści mają możliwość odwiedzenia jednej z ciekawszych gór Pogórza Kaczawskiego. 


Czytaj więcej