Śnieżyca wiosenna tagowane posty

Przedwiośnie 2018 pod Oleśnicą

Tegoroczna wiosna spłatała przyrodzie dużego figla. Po bardzo łagodnej zimie, jednej z najłagodniejszych w ostatnich latach, wiosna postanowiła na pierwszy weekend sezonu okryć Dolny Śląsk grubą warstwą śniegu. Na nizinie od rozpoczęcia zimy, po jej koniec nie było ani jednego dnia z dłużej utrzymującą się pokrywą śnieżą. Całe to pogodowe zamieszanie mocno odbiło się także na wegetacji roślin, które rozpoczęły sezon z lekkim falstartem. Mimo wszystko, najwcześniejsze wiosenne geofity jak zwykle nie zawiodły. Zapraszamy na pierwszą wiosenną fotorelacje spod oleśnickich łęgów, gdzie możemy spotkać jedną z najliczniejszych populacji śnieżycy w nizinnej części regionu.

Czytaj więcej

Lasy łęgowe

Cenne i stosunkowo częste ekosystemy lasów liściastych o szerokim wachlarzu zespołów, mających charakter siedlisk bagiennych lub wilgotnych i nadwodnych. Wykształcają się najczęściej na terenach silnie związanych z wodami płynącymi w większych i mniejszych dolinach rzecznych, m.in. brzegi rzek, starorzecza, zakola i wszelkie obszary zalewowe.

 

Czytaj więcej

Śnieżyca wiosenna

Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)

Czytaj więcej

Uroczysko Łozina

Czytaj więcej