Czosnek niedźwiedzi

Czosnek niedźwiedzi

10 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)


Amarylkowate (Amaryllidaceae )

Okres kwitnienia: V-VI

Występowanie: Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie za wyjątkiem dalekiej północy i większości płw. Iberyjskiego. Na wschodzie, w rozproszonych stanowiskach obejmuje zasięgiem góry Ural, Kaukaz i Azję Mniejszą. W Polsce stwierdzony głównie na południu kraju w paśmie gór i wyżyn. W rejonach środkowych i północnych znacznie rzadszy.

Na Dolnym Śląsku stwierdzony przede wszystkim w Sudetach (za wyjątkiem najwyższych partii) i na Pogórzu i Przedgórzu Sudeckim, z większymi populacjami w Górach Kaczawskich, Górach Bardzkich, w Masywie Śnieżnika i na Wzgórzach Strzelińsko-Niemczańskich. Na nizinie liczne pojedyncze stanowiska rozproszone w Pradolinie Odry i na sąsiadujących regionach, m.in. tereny Lasów Oławskich, łęgów w Dolinie Bystrzycy, Lasów Odrzańskich na odcinku powiatu wołowskiego, Lasów Grędzińskich czy łęgów w dolinie Oławy.

Chroniony w większości parków narodowych położonych na południu kraju (Pieniński, Gorczański, Ojcowski, Magurski, Bieszczadzki, Roztoczański, Poleski) oraz nielicznie w pozostałych parkach na nizinie (Biebrzański, Białowieski). Na Dolnym Śląsku stwierdzony w obu parkach narodowych, a także w wielu leśnych rezerwatach przyrody, zarówno górskich jak i nizinnych (Zwierzyniec, Kanigóra, Buki Sudeckie, Wąwóz Siedmicki, Jaskinia Niedźwiedzia, Muszkowicki Las Bukowy, Cisowa Góra) oraz nielicznie na użytkach ekologicznych.

Siedlisko: Jest to gatunek typowo leśny. Preferuje stanowiska cieniste i półcieniste, wilgotne i przeważnie chłodne, na glebach przepuszczalnych, próchnicznych, świeżych, gliniasto-piaszczystych i gliniastych, zarówno zasobnych w wapń, jak i ubogie w jego związki. Porasta zarówno tereny płaskie jak i o dużym nachyleniu, często wzdłuż lub w pobliżu cieków wodnych i wywierzysk. Występuje na terenach leśnych o szerokim wachlarzu siedlisk, zarówno łęgi jesionowo-wiązowe, grąd środkowoeuropejski i zbiorowiska żyznych buczyn. Gatunek charakterystyczny dla mezo- i eutroficznych lasów liściastych z rzędu Fagetalia.