Szczyr trwały

Szczyr trwały

11 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Szczyr trwały (Mercurialis perennis)


Wilczomleczowate (Euphorbiaceae)

Okres kwitnienia: II-IV

Występowanie: Gatunek euroazjatycki, posiadający zwarty zasięg obejmujący pas ciągnący się od Anglii poprzez Francję i Europę Środkową po europejską część Rosji. Rozproszone stanowiska obejmują Europę Północną i Południową z nielicznymi populacjami na płw. Iberyjskim i Wyspach Kanaryjskich. W Azji stwierdzony głównie w zachodniej Syberii, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i północnym Iranie. W Polsce liczne stanowiska na całym obszarze, z największym zagęszczeniem w górach i na wyżynach.

Na Dolnym Śląsku częsty zwłaszcza w Sudetach i na ich pogórzu oraz mniej licznie na nizinie, głównie Pradolina Wrocławska, Nizina Oleśnicka i Bory Dolnośląskie. Chroniony w większości parków narodowych oraz w licznych leśnych rezerwatach przyrody, głównie z siedliskami lasów bukowych i dębowych. Na Dolnym Śląsku notowany m.in. w rezerwacie Góra Miłek, Góra Radunia, Buczyna Storczykowa na Białych Skałach, Stawy Milickie, Wąwóz Siedmicki, Wąwóz Lipa, Góra Zamkowa, Jaskinia Niedźwiedzia, Cisy, Cisowa Góra, Góra Choina, Jeziorko Daisy oraz na licznych obszarach Natura 2000.

Siedlisko: Gatunek typowo leśny. Preferuje stanowiska o różnym natężeniu światła (od jasnych po cieniste), chłodne do umiarkowanie ciepłych, wilgotne, o różnym stopniu nachylenia (zarówno płaskie, jak i strome zbocza). Najczęściej na glebach żyznych, często z rumoszem wapiennym, o podłożu gliniastym, próchniczym lub mineralno-próchniczym, żyznym, zasadowym i umiarkowanie wilgotnym. Gatunek charakterystyczny dla licznych siedlisk bukowych (Fagetalia), głównie żyznych buczyn górskich i niżowych. Poza tym występuje także w lasach dębowych, klonowo-lipowych i w rzadziej w innych siedliskach leśnych.