Lipiennik Loesela

Lipiennik Loesela

11 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Lipiennik Loesela (Liparis loeselii)


Storczykowate (Orchidaceae)

Okres kwitnienia: VI-VII

Gatunek występuje na półkuli północnej, głównie w obszarze około atlantyckim  obejmującym Amerykę Północną i Europę. Na obszarze Ameryki zwarty areał obejmuje głównie część północno-wschodnią (Nowa Anglia, południowo-wschodnia Kanada). W rozproszeniu stwierdzony także w południowej Kanadzie, obszarze Wielkich Jezior oraz w Górach Skalistych. Na terenie Europy główny areał obejmuje obszary środkowe i wschodnie (północne i wschodnie Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, kraje nadbałtyckie, Białoruś, Ukraina i zachodnia Rosja). Poza tym stwierdzony w obszare Alp i na pojedynczych stanowiskach w południowej Anglii, południowej Szwecji, Karpatach oraz w zachodniej części Syberii.

W Polsce jest to gatunek ginący o intensywnie zanikających populacjach, przy czym największe zagęszczenie notowane jest w regionach północnych i północno-zachodnich (Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Warmia, Mazury i Suwalszczyzna). Poza tym stwierdzony na pojedynczych lokacjach na Ziemi Lubuskiej, Śląsku, Wielkopolsce, Mazowszu, Lubelszczyźnie i terenach centralnych. Chroniony w kilku parkach narodowych (Wigierski, Wielkopolski, Poleski, Drawieński) oraz kilkunastu rezerwat przyrody obejmujących torfowiska i siedliska bagienne (Bagno Stawek, Dąbrowa Polańska, Galwica, Torfy Orońskie, Miranowo, Wieprzec). Na obszarze Górnego Śląska bogate populacje objęte są ochroną w ramach użytków ekologicznych (Pogoria II, Młaki nad Pogorią I) oraz obszaru Natura 2000 (Lipienniki w Dąbrowie Górniczej).


Na Dolnym Śląsku gatunek zawsze był rzadki, gdzie notowano go w obszarze Pradoliny Wrocławskiej (odcinki powiatu wołowskiego, lubińskiego, głogowskiego), Masywu Ślęży, Równiny Legnickiej (rezerwat Torfowisko Kunickie) i w Borach Dolnośląskich. Obecnie nie został potwierdzony na żądnej dolnośląskich lokalizacjach. Ostatnie wzmianki o potencjalnych populacjach podawane są na terenie gminy Brzeg Dolny, gdzieś na podmokłych obszarach wokół miejscowości Radecz. Niestety nie ma żadnych naukowych publikacji lub inwentaryzacji przyrodniczych potwierdzających aktualność tych danych. Na dzień dzisiejszy nie istnieją potwierdzone stanowiska lipiennik na obszarze województwa dolnośląskiego.