Ekosystemy

W kategorii przedstawione są najważniejsze lub najbardziej charakterystyczne siedliska występujące na Dolnym Śląsku. W każdym artykule przedstawione są podstawowe informacje wraz ze zdjęciami siedlisk i gatunków dla nich charakterystycznych oraz miejsca występowania.

Buczyny storczykowe

Lasy łęgowe

Łąki selernicowe

Łąki trzęślicowe

Murawy bliźniaczkowe

Murawy kserotermiczne

Murawy napiaskowe

Świetliste dąbrowy

Torfowiska wysokie

Zbiorowiska Paproci Naskalnych

Żyzna buczyna