W kategorii przedstawione są najważniejsze lub najbardziej charakterystyczne siedliska występujące na Dolnym Śląsku. Do najważniejszych i najcenniejszych należą między innymi różnego rodzaju lasy bukowe, świetliste dąbrowy, łąki trzęślicowe czy murawy kserotermiczne. Warto dodać że na terenie województwa stwierdzono kilka siedlisk występujących w kraju tylko tutaj. Dotyczy to m.in. dąbrowy brekiniowej. W każdym artykule przedstawione są podstawowe informacje wraz ze zdjęciami siedlisk i gatunków dla nich charakterystycznych oraz miejsca występowania.Buczyny storczykowe

Lasy łęgowe

Łąki selernicowe

Łąki trzęślicowe

Murawy bliźniczkowe

Murawy kserotermiczne

Murawy napiaskowe

Świetliste dąbrowy

Torfowiska wysokie

Zbiorowiska Paproci Naskalnych

Żyzna buczyna