Storczyk trójzębny

Storczyk trójzębny (Orchis tridentata)

Storczykowate (Orchidaceae)

Okres kwitnienia: VI-VII