Park Krajobrazowy tagowane posty

Obszary Chronione (Wrocław)

Miasto Wrocław pomimo rozległej zabudowy posiada na swoim terytorium ogromne powierzchnie łąk, lasów i siedlisk wodno-błotnych, które to w mniej lub większej części są objęte różnego rodzaju formami ochrony. Najczęściej są to pomniki przyrody ożywionej ale także użytki ekologiczne, obszary Natura 2000 oraz jeden park krajobrazowy na obszarze których chroni się cenne ekosystemy z liczną florą i fauną. Poza tym od dekad proponuje się powołanie rezerwatów przyrody i kolejnego parku krajobrazowego. 

Czytaj więcej

Bolońskie Badlandsy, czyli fotorelacja z Włoch

Nasza strona skupia się przede wszystkim na przyrodzie Dolnego Śląska i okolic ale w ramach licznych ciekawostek prezentujemy także inne ciekawe przyrodniczo regiony. W kwietniu mogliście podziwiać przyrodę niemieckich landów – Hesji i Turyngii, w tym zapraszamy na podróż po górzystych, prażonych słońcem regionach włoskiej prowincji Emilia-Romania, gdzie możemy podziwiać piękne krajobrazy oraz bogatą florę. A wszystko to w parku Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa.

Czytaj więcej

Uroczysko Wrzosy

Uroczysko Wrzosy stanowi jeden z największych rezerwatów przyrody w województwie, obejmując niemal dziewicze lasy łęgowe, olchowe i grądowe w sercu parku krajobrazowego. Obszar stanowi ważną ostoję dla zwierząt, roślin i grzybów, wśród których najcenniejszym są m.in. nasięźrzał marunowy, kukułka krwista, groszek błotny, długosz królewski i goryczka wąskolistna. 


Czytaj więcej

Muchowskie Łąki

Typ ochrony: florystyczny

Data utworzenia: brak

Powierzchniaok 150 ha

Powiat: Jaworski

Gmina: Męcinka

Nadleśnictwo: Jawor

Czytaj więcej