Odrzysko

Typ ochrony: florystyczny
  
Data utworzenia: 1987 

Powierzchnia5,15 ha 

Powiat: Wołowski 

Gmina: Wołów 

Nadleśnictwo: Wołów