Jarząb brekinia

Jarząb brekinia

28 czerwca 2018 Wyłączono przez admin

Jarząb brekinia, brzęk (Sorbus torminalis)


Różowate (Rosaceae)

Okres kwitnienia: V

Występowanie: Gatunek rozmieszczony jest głównie w Europie Południowej i Zachodniej. Liczba stanowisk maleje w kierunku wschodnim i północnym. Zwarty areał obejmuje Europę Zachodnią od północnej i zachodniej Hiszpanii poprzez Francję, Anglię, Niemcy, Włochy oraz kraje bałkańskie i południowo-zachodnią Ukrainę. Poza tym występuje także w Europie Środkowej, gdzie przebiega jego północno-wschodnia granica zasięgu a także w Azji Mniejszej, regionie Kaukazu i Zakaukazia, południowych wybrzeżach Moza Kaspijskiego, wybrzeżach Lewantu oraz w Afryce Północnej. Rozproszone lokacje notowane także w pozostałych częściach płw. Iberyjskiego, w południowej Turcji, Alpach, Grecji oraz wyspach śródziemnomorskich (Sycylia, Sardynia, Korsyka). Stanowiska najdalej wysunięte na północ obejmują wyspy Duńskie oraz północną Anglię, natomiast na południu sięga gór Atlasu w Maroku.

W Polsce przebiega północno-wschodnia granica zasięgu, gdzie gatunek stwierdzono głównie w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. Na wschód od linii Gdańsk-Toruń-Katowice gatunek praktycznie nie występuje naturalnie. Zwarty areał obejmuje Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze i Śląsk z Sudetami. Pojedyncze stanowiska stwierdzone także na Ziemi Lubuskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Beskidzie Niskim. Chroniony w kilku zachodniopolskich parkach narodowych (Wielkopolski, Drawieński) oraz licznych rezerwatach przyrody. Na Dolnym Śląsku znajduje się jedno z kilku centrów występowania w kraju. Notowany głównie w niższych położeniach górskich w Sudetach, gdzie najliczniej spotykany jest w paśmie Gór i Pogórza Kaczawskiego. W innych rejonach notowany w paśmie Pogórza Izerskiego, na Masywie Ślęży, Wzgórzach Niemczańskich i Wzgórzach Strzelińskich. Poza tym nielicznie na nizinnej części m.in. Nizina Śląsko-Łużycka. Chroniony w kilku rezerwatach przyrody, głównie na Pogórzu Kaczawskim (Mszana i Obłoga, Nad Groblą, Wąwóz Myśliborski, Wąwóz Lipa, Wąwóz Siedmicki) a także w rezerwacie Brekinia pod Legnicą.